English

2020年港澳台侨及外籍考生本科(四专业)入学远程考试名单

发布者:留学生部发布时间:2020-06-09浏览次数:10

       (戏剧影视文学、戏剧教育、广播电视编导、影视摄影与制作)

 

2020年上海戏剧学院本科(戏剧影视文学、戏剧教育、广播电视编导、影视摄影与制作)入学远程考试境外学生入选名单如下:

港澳台侨考生15人:

 

 陳鈺雯

杜承轩

黄嘉燕

 

梁天诺

 梁悦桐

李琨伟

 

罗子林

 

梅賢柏

 邱奕君

 

肖越柔

 

唐宝昕

 

许淳华

 

 游喆名

 

张军扬

 

張羽喬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外籍考生5人:

 

        JUSTINMINKO HU JAEWON JANG YI FEI TAN、CHING YEE THONGSONIA ZHU

 

远程考试日期为2020620日。考试具体安排将在留学生部官网发布,并通过邮件发送给入选的考生。请考生及时关注。