English

2022年外国留学生硕士研究生(MFA)入学考试合格名单

发布者:留学生部发布时间:2022-04-15浏览次数:749


 

 

排名

考生编号

姓名

研究方向

1

102790000092203

PARK YEWON(朴睿院)

艺术管理

2

102790000092208

George Zhu Chen(朱乔旗)

影视摄制与录音

3

102790000092205

CELINE LOW XUAN LING(刘轩伶)

主持艺术

4

102790000092202

LOH YEON FEI(罗容斐)

戏剧(影视)表演

5

102790000092201

Xiao Min(肖敏)

戏剧(影视)表演

5

102790000092209

OGAWA TAKASHI(小川贵士)

影视摄制与录音

 

说明:最后两位考生并列第五。